<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView%20&amp;noscript=1">

Gemensamt elavtal brf: så fungerar det

6 min
Anders Averdal
24 nov, 2020

Att ha ett gemensamt elavtal för bostadsrättsföreningen istället för individuella avtal har både för- och nackdelar. Jag brukar framförallt tipsa om det när en kund ska investera i solceller eller laddstolpar. Så här fungerar det.

Vad är ett elgemensamt elavtal?

Ett gemensamt elavtal för brf:en innebär att föreningen debiteras som en enhet istället för att alla i föreningen debiteras enskilt, man gör så kallad kollektivmätning. Många föreningar väljer att göra detta för att minska sina elkostnader, men det finns även flera andra fördelar.

Att välja att ha gemensam el påverkar både elnätsavtalet och elhandelsavtalet. Du betalar nämligen dels en räkning till bolaget som äger elnätet, dels en till elhandelsbolaget som du valt att köpa elen av.

För- och nackdelar med gemensamt elavtal

+ Du kan installera större solcellsanläggning
+ Du kan ofta undvika att abonnera på mer effekt även om du installerar laddstolpar
+ Du får oftast lägre elkostnader

- Det innebär en initial investeringskostnad
- Medlemmarna kan inte själva välja elavtal
- Du omfattas av andra rättigheter som brf än som privatperson

Gemensamt avtal och solceller

Funderar din förening på att installera solceller bör du definitivt titta på att gå över till kollektivmätning. För att räknas som mikroproducent (och få tillhörande bidrag) kan du nämligen inte producera mer el än du förbrukar över ett år.

Har föreningen individuell mätning så kan du bara installera så mycket effekt på solcellerna som motsvarar den el föreningen förbrukar i de gemensamma utrymmena. Med ett gemensamt avtal kan du installera så mycket effekt att det täcker hela föreningens elanvändning, även bostädernas förbrukning. Du har alltså möjlighet att installera en mycket större anläggning och producera mer el vilket gör investeringen mer lönsam.

Här kan du läsa mer om solceller till företag och brf:er.

Gemensamt elavtal och laddstolpar

Effekt är en term som det pratas en hel del om just nu. Det handlar om hur mycket el du förbrukar i just den här stunden. Elnätet ska kunna tillgodose el till alla även i stunder då många använder el samtidigt, annars finns det en risk för effektbrist. I varje elavtal ingår en viss effekt, för att veta att nätet har kapacitet att leverera den mängden ström.

När laddstolpar installeras så innebär det att föreningens elförbrukning kommer öka och därmed ökar effektbehovet. Om din förening har ett gemensamt elavtal så slås allas förbrukning ihop, även det beräknade effektbehovet. Då alla inte utnyttjar sin effekt samtidigt så får man vad man kallar en överlagringseffekt som innebär att den gemensamma maxeffekten blir lägre än summan av den individuella maxeffekten.  Om du gör det så kan du "frigöra effekt" vilket gör att du kanske inte behöver stärka upp din koppling till elnätet och säkringarna vid installationen. Du kan också "prenumerera" på en lägre effekt i elnätsavtalet, vilket blir billigare.

Ska du installera laddstolpar är det alltså bra att fundera på ett gemensamt elavtal. Här kan du läsa mer om varför din brf ska ha laddstolpar.

Gemensamt elavtal men individuell mätning (imb)

En nackdel med att ha gemensamt elavtal och kollektivmätning är rättviseaspekten. Att alla får betala lika mycket för elen oavsett hur mycket man själv förbrukar. I vissa fall kan detta också leda till att elförbrukningen går upp, då man inte bryr sig lika mycket om att spara el om det inte påverkar en direkt.

En lösning på det är att installera en undermätare till varje hushåll. Genom att mäta varje hushålls förbrukning kan du säkerställa att alla betalar för den elen de förbrukar. Det innebär en initial kostnad att installera undermätare och ditt elbolag kommer ta ut en kostnad för den här tjänsten. Men många föreningar anser att det är ett lönsamt och rättvist upplägg.

Installation och byte av elmätare

Vill du vill gå över till gemensamt elavtal så ska du kontakta föreningens elhandelsbolag (eller ett annat elbolag om du vill byta) och elnätsbolag. Förutom att avtala om ett nytt gemensamt elavtal kommer du behöva byta och installera ny elmätare. Detta innebär en initial kostnad, som du dock lär tjäna in.

Rättigheter vid gemensamt elavtal

En nackdel med ett gemensamt elavtal är att de de enskilda hushållen förlorar sin rätt att själva välja elleverantör. Därför är det klokt att ha en dialog inför bytet, om du vet vad de tycker är viktigt är chansen större att du hittar en leverantör och ett elavtal som de flesta är nöjda med.

En annan nackdel är att det kan bli svårare att kräva ut ersättning eller skadestånd vid strömavbrott. Dina rättigheterna förändras nämligen när bostadsrättsföreningen står på avtalet, då gäller villkor för näringsidkare istället för enskilt hushåll.

Det finns alltså både för- och nackdelar med gemensamt elavtal för bostadsrättsföreningen. Väg fördelarna mot nackdelarna för just din förening. Och tveka inte att höra av dig här om du har några frågor så jag hjälper jag eller någon av mina kollegor gärna till.

För dig som redan tittar på ett gemensamt elavtal till din förening kan jag tipsa om vår guide nedan, som riktar sig både till företag och bostadsrättsföreningar.

Tips när du väljer elhandelsavtal

Denna guide ger dig tips och råd på hur du hittar det bästa elavtalet för just din bostadsrättsförening eller ditt företag. För det finns inte ett avtal som är bäst för alla, utan det styrs av dina förutsättningar och behov.

Ladda ner guiden!

Set a Call-to-Action button to activate the box

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen