Gröna lån: Ett sätt att finansiera energieffektivisering och solceller

4 min
Peter Öhman
2 feb, 2021

Att energieffektivisering är en klok investering kan de flesta skriva under på. Solceller likaså. Det är sällan där skon klämmer. Tyvärr är det ofta investeringskostnaden för de båda som sätter stopp, att det helt enkelt inte finns budget nog för att kunna göra de stora insatserna man hade önskat. När ambitionerna är höga kan gröna lån vara ett sätt att göra investeringen möjlig.

Vad är ett grönt lån?

För att uppmuntra utvecklingen mot ett hållbart samhälle finns det olika former av stöd och hjälp att få. Ett av dem är så kallade gröna lån.

Det har blivit vanligare att olika banker och långivare erbjuder gröna lån. De är skapade för att uppmuntra till fler hållbara och miljöförbättrande insatser. Dels finns det bolån och fastighetslån till fastigheter med energiklass A+ eller B+, dels finns det gröna lån som kan finansiera miljöförbättrande åtgärder på existerande byggnader och solenergiprojekt. Det kan vara såväl flerbostadshus, som bostadsrättsföreningar och hyreshus, eller kommersiella byggnader som gallerior och kontorshus. 

Det som särskiljer gröna lån mot vanliga lån är att de är mer förmånliga. Däremot finns det motkrav och det krävs återrapportering för att säkerställa att kraven uppfyllts, vilket jag beskriver mer nedan.

Gröna obligationer

Gröna lån finansieras av så kallade gröna obligationer. Gröna obligationer togs fram då ett antal stora investerare efterfrågade obligationer med hög kreditvärdighet som stödde klimatprojekt. Idag har området växt och det är många olika aktörer som erbjuder gröna obligationer där pengarna går till olika former av miljöförbättringsinsatser.

Motkrav gröna lån

Det som kan vara en utmaning med gröna lån är de motkrav som ställs på investeringen. Ett krav som är vanligt är att energieffektiviseringen och renoveringen ska leda till minst 30 procent minskad energiförbrukning.

För att uppnå det krävs det ofta att man gör flera insatser samtidigt. Till exempel att kombinera installation av solcellsanläggning och batterilagring, med installation av fjärrvärme plus tilläggsisolering av fastigheten.

Vilka insatser är bäst för oss?

Vilka insatser som kommer göra störst skillnad beror främst på fastigheten. I en energideklaration finns det ofta rekommendationer på åtgärder och vad de skulle leda till i energieffektivisering.

Det är också klokt att prata med en energiexpert eller liknande.

BELOK Totalprojekt är en metod för att räkna på lönsamheten för olika energieffektiviseringsåtgärder. BELOK är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Sveriges största fastighetsägare med inriktning på kommersiella lokaler.

Var kan man ansöka om ett grönt lån?

Det blir allt vanligare att svenska banker erbjuder gröna lån, men också andra långivare som Kommuninvest och internationella aktörer som Europeiska Investeringsbanken, EIB, erbjuder detta. Oavsett långivare bör du alltid titta närmare på deras upplägg och motkrav för att se vilken aktör på marknaden som passar dig bäst.

Investera i solceller

Vill du investera i solceller? Då har vi tagit fram en guide med tips och råd till dig som du kan ladda ner nedan. Har du frågor och funderingar så har jag många duktiga kollegor som gärna pratar med dig. Du kan till exempel boka ett digitalt möte med vår solcellsexpert här. Vill du hellre prata energieffektivisering så kan du skriva till oss här.

Hoppas vi hörs av!

Solceller företag: bli mikroproducent av solel

Vad ska man tänka på när man tittar på solceller till företaget? Ladda ner vår guide och ta del av våra råd.

Ladda ner

Set a Call-to-Action button to activate the box

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen