Solceller: fördelar och nackdelar

6 min
Per Salomonsson
4 maj, 2021

Funderar du på att skaffa solceller till företagsfastigheten? I den här artikeln beskriver jag vilka fördelar respektive nackdelar det finns med att installera solceller ur ett företags perspektiv. I slutet av artikeln kan du ladda ner en guide om hur solenergi fungerar.

Jag tycker så klart att det finns mycket som talar för solceller, men du ska även vara medveten om det som kan vara mindre bra, så att du tar rätt beslut ur ett investeringsperspektiv. I den här artikeln har jag därför gjort en sammanfattning av fördelar och nackdelar med solceller.

Fördelar med solceller

Reducerad klimatpåverkan

Att vi alla behöver minska vår klimatpåverkan, såväl företag som privatpersoner, är ingen nyhet. Genom att producera egen solel med solceller bidrar ditt företag till mer förnybar energi i elsystemet och ersätter annan, ofta fossil, elproduktion.

Med solceller minskar du helt enkelt företagets klimatpåverkan. Det ger dig en möjlighet att särskilja dig från konkurrenterna, samtidigt som du blir mer attraktiv för såväl kunder som anställda.

Låga underhållskostnader

En annan fördel med solceller är att de kräver minimalt underhåll. Det innebär att du inte behöver räkna med några större underhållskostnader när du gör din investeringskalkyl. Oftast räcker det att inspektera anläggningen från marken någon gång per år eller att din leverantör gör en årlig service.

Minskade energikostnader

Eftersom du producerar din egen el med solceller så minskar du företagets energikostnader. Hur mycket pengar du sparar beror på hur långsiktig din investering är. Att installera solceller innebär en relativt stor engångskostnad. De flesta solceller har en garanti på cirka 25 år, och det brukar ge en avkastning på cirka 10 procent. Med solceller blir du mindre känslig för eventuella elprishöjningar på marknaden. Klassas ditt företag som mikroproducent får du dessutom skattereduktion för elen du säljer och slipper betala energiskatt.

Värdeökning på fastigheten

De senaste åren har intresset kring solenergi ökat kraftigt. Mycket tyder på att intresset kommer att öka ytterligare de kommande åren. Det råder ingen tvekan om att många av framtidens företag kommer efterfråga fastigheter med solceller. Därför kan en investering i solceller idag öka värdet på din fastighet imorgon.

Nackdelar med solceller

Men så finns det såklart delar som kan uppfattas som nackdelar med solceller, här är några av dem.

Relativt hög investeringskostnad

Som jag redan nämnt så är en solcellsinstallation förknippat med en relativt stor engångskostnad. Om du har ett kortsiktig investeringshorisont så kanske solceller inte är rätt lösning för dig. I genomsnitt brukar man tjäna in investeringskostnaden på mellan 8–12 år. Därefter är den elen du producerar helt ”gratis”.

Ojämn produktion

Eftersom det är mindre soltimmar på vinterhalvåret jämfört med sommarhalvåret uppstår en produktionsförlust under den kallare perioden. Dessutom står solen lägre under vintern och solstrålarna får en sämre infallsvinkel. Det leder till en ojämn produktion över året. Tyvärr är det fortfarande svårt att lagra el mellan årstiderna, du kan använda vätgas men det är än så länge en dyr och avancerad lösning. Det du i stället gör är att du säljer din överskottsel på sommaren och köper in extra el för att täcka ditt behov under vintern.

Alla tak är inte lämpliga för solceller

Den största potentialen har de tak som vetter mot söder medan tak som vetter mot norr har minst förmåga att fånga solenergi. I genomsnitt så producerar söderliggande tak cirka 10–20 procent mer energi per år jämfört med tak som vetter rakt östligt eller västligt. Men man kan få en lönsam elproduktion även i rakt östlig eller västlig riktning.

Förutom takets riktning spelar även andra saker in, som lutning på taket och hur gammalt och hållfast det är. Därför är det viktigt att undersöka så att ditt tak verkligen passar för solceller innan du gör investeringen.

Så här fungerar solenergi

Jag hoppas att denna artikel kan vara bra underlag för dig som ska fatta beslut om solceller är rätt för din verksamhet. Om du vill veta mer om solenergi kan du ladda ner guiden nedan.

I den här guiden får du bland annat fakta och kunskaper om:

  • Hur solstrålning omvandlas till el
  • Hur solceller och solpaneler fungerar
  • Varför du ska producera din egen solel

Solenergi - så funkar det

Lär dig mer om hur solceller omvandlar solens strålar till el.

Ladda ner guiden!

Set a Call-to-Action button to activate the box

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen