Solcellsbatteri: ett sätt att undvika effekttoppar

4 min
Anders Averdal
26 jan, 2021

Solceller i kombination med batterilagring är något som jag får allt fler frågor om. Att i högre grad kunna använda den elen man själv producerar är något som lockar många. Ur lönsamhetssynpunkt är det än så länge främst genom att undvika effekttoppar som upplägget har sin styrka. I artikeln förklarar jag varför.

Är det lönsamt?

Solcellsbatterier är ett område som det sker en hel del utveckling inom. Även om batterierna blir billigare så är det fortfarande inte ett lönsamt upplägg för alla. Detta beror dels på att elpriset överlag är rätt billigt, det är alltså billigt att köpa el. Dels att du som mikroproducent får en skattereduktion för elen du säljer. Så även om ditt företag eller brf tjänar mest på att använda sin egenproducerade el, så är det inte säkert att du kan räkna hem investeringen av ett solcellsbatteri.

Undvik dyra effekttoppar

Om ditt företag eller din brf får betala mycket för effekttoppar så kan dock ett eget batterilager vara en bra lösning. Effekttoppar uppstår då en stor mängd el används samtidigt. Eftersom det innebär en påfrestning på elnätet så får du ofta betala en högre avgift, hur hög beror på vad du har för elnätsavtal.

Vi tar ett exempel på en vanlig grundskola. De har en väldigt förutsägbar elanvändning från skolbespisningen med dess maskiner mellan klockan tio och två. Elanvändningen går då starkt upp, och om effekttariffen är hög så blir detta dyrt. För dem är det därför lönsamt att kombinera solceller med batterier som kan stötta upp när användningen är som högst och ”jämna ut” effekttopparna.

Ett annat exempel är flerbostadshus eller bostadsrättsföreningar. I hemmet använder vi allra mest el morgon och kväll, vilket kan leda till stora effekttoppar. Med solcellsbatterier kan du spara elen som produceras mitt på dagen till kvällen och ibland morgonen efter. För att dra nytta av detta krävs det ett gemensamt elavtal, läs mer om det här.

Även om inte alla går plus ekonomiskt på att lagra sin solel med batteri, så finns det andra styrkor som kan vara minst lika viktiga.

Stärkt miljöprofil och andra fördelar

En stor styrka är att du i högre grad kan ta vara på din egenproducerade förnybara el. Dessutom bidrar du till en större effektbalans i elnätet, vilket blir en allt större utmaning när samhället går över från fossila lösningar till el. Du bidrar alltså till att underlätta omställningen till elektrifierat, vilket är en god miljöinsats och viktig del i ett hållbart samhälle. I vår guide kan du läsa mer om hur ditt företag kan stötta omställningen.

Andra fördelar är att du inte blir lika påverkad av prisläget på elmarknaden. Det går eventuellt också att använda batterierna som reservkraft under kortare stunder om strömmen skulle gå. Vill du kunna göra det så måste det förberedas redan vid installation.

Fördelar solcellsbatterier

  • Ökad användning av din egenproducerade solel.
  • Gör dig mindre påverkad av prisläget på elmarknaden.
  • Stärker företagets miljöprofil.
  • Bidrar till balans i elnätet.
  • Kan eventuellt användas som reservkraft.

Nackdelar solcellsbatterier

  • Svårt att få lönsamt när elpriserna är låga.
  • Ökad säkerhetsrisk vid brand.
  • Du kan spara el över dygnet, men inte över året.

Solceller till företaget

Funderar du på solceller till företaget? Då har vi skapat en guide som kan hjälpa dig framåt, du kan ladda ner den nedan. Vi har också en sida där vi samlat allmän information om solceller till företag och bostadsrättsföreningar, du hittar den här.

Du får gärna höra av dig om du frågor om batterilagring eller solceller allmänt, här kan du enkelt boka ett digitalt möte med mig.

Solceller företag: bli mikroproducent av solel

En guide till dig som funderar på solceller till ditt företag.

Ladda ner

Set a Call-to-Action button to activate the box

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen