Vad är värmeåtervinning och hur fungerar det?

4 min
Anders Averdal
8 mar, 2022

Att elda för kråkorna är en riktigt dum idé. Det är i princip vad som sker när fastighetens uppvärmda luft slinker ut genom byggnadens frånluftkanaler. Samtidigt är det inget alternativ att strypa ventilationen. Försök i stället hitta en balans där du återanvänder värmen från din inomhusluft för att spara energi. Här går jag igenom konceptet värmeåtervinning och vad det innebär.

Ventilation är ett måste för fastigheten och för att få ett bra inomhusklimat. Likväl är det en nackdel för energibesparingen eftersom ventilation alltid innebär ett visst mått av värmeförlust. Vad ska man göra då? Värmeåtervinning är ett smart sätt att använda ventilationen för att spara värme och energi.

Vad är värmeåtervinning?

Värmeåtervinning är kort och gott en metod som minimerar de negativa effekterna av din ventilation. Det sker vanligen genom att koppla in en så kallad värmeväxlare som tar upp och utnyttjar värmen i din inomhusluft innan den ventileras ut ur bostaden.

Värmeväxlare är energieffektiva och är därför ett bra val när du vill spara energi. Jag brukar kalla hela konceptet för ”energibesparande ventilation” när jag förklarar för våra kunder.

Hur fungerar en värmeväxlare?

Ordet värmeväxlare är egentligen en beskrivning av den process som sker under värmeåtervinningen. Fläktar leder inomhusluften genom värmeväxlaren där luften på vägen möter den inkommande luften och värmer upp denna. På så vis värmer man upp den nya inkommande luften med hjälp av den luft vi ventilerar ut. Smart, eller hur? Dessa aggregat är idag såpass effektiva att vi endast behöver tillföra relativt lite energi för att upprätthålla önskad inomhustemperatur.

Olika alternativ för värmeåtervinning

I sin enklaste form kan värmeåtervinningen ske med hjälp av en värmeväxlare som monteras genom ett eller två hål i ytterväggen och en stickkontakt. Det här är dock inte det enda sättet att få ventilation med värmeåtervinning.

Det finns även mer avancerade värmeåtervinningssystem, som sammankopplas med fastighetens till- och frånluftsventilation. Det kräver däremot omfattande installationer och ventilationskanaler. Lösningen kallas för FTX-system, vilket betyder ”från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning”, och bör hanteras av fackmän.

Uppvärmning ftx_Mölndal Energi_

Ett annat sätt att ta vara på värmeenergin i den utgående ventilationsluften är att installera en frånluftsvärmepump. Via den leds den uppvärmda rumsluften till värmepumpen där energin i luften återvinns för att försörja fastigheten med varmvatten och värme.

Vilket ventilationssystem har din fastighet?

Om du tycker att värmeåtervinning verkar vara en bra idé är det klokt att börja med att se över vilket ventilationssystem fastigheten har i dag. Det finns fyra olika vanliga lösningar för ventilation: självdrag, frånluft, från- och tilluftssystem samt det ovan nämnda FTX-systemet. Mot slutet av den här guiden beskriver vi varianterna lite mer.

För den som vill jämföra olika ventilationssystem specifikt för ett flerbostadshus finns en intressant rapport från branschorganisationen Svensk Ventilation. Här jämförs mekanisk frånluftsventilation med värmeåtervinning (FX-system) med ett FTX-system.

Oavsett vad du landar i för just dina behov, är värmeåtervinning ett smart drag som snabbt lönar sig. Det hjälper dig både att reducera kostnaden för fastighetens uppvärmning och att minska påverkan på miljön eftersom energi sparas. Studier visar att återbetalningstiden för exempelvis ett FTX-system ligger på tre till fem år.

Spara energi företag och brf

Vill du läsa mer om hur du kan spara el och energi? Här har vi samlat våra artiklar med tips och råd kring hur ditt företag eller brf kan minska er elförbrukning.

Läs mer om hur du kan spara el

Set a Call-to-Action button to activate the box

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen