Vad innebär det att mitt företag har timpris på el?

8 min
Kenneth Karlsson
21 feb, 2023

Med ett timpris på el betalar du vad elen kostar varje timme, till skillnad från ett rörligt månadspris där du betalar ett snittpris för månaden. Ett rörligt timprisavtal på el kan vara både billigare och dyrare för ditt företag. Det beror på hur och när ni förbrukar el. Det här bör du tänka på om ditt företag har ett timprisavtal.

Det har pratats mycket om timpris i media det senaste året och på internet ser man många annonser om att tjäna pengar med ett timprisavtal. Men vad innebär ett timprisavtal egentligen för ditt företag och vad kan ni göra för att få det så lönsamt som möjligt?

Vad är ett timprisavtal på el?

Spotpriset, som är en stor del av elhandelskostnaden, sätts på den nordiska elmarknaden Nord Pool. Med ett rörligt timpris betalar du det spotpriset kostar timme för timme, till skillnad från ett rörligt månadspris eller ett rörligt avtal med schablon där du betalar ett snittpris för månaden.

Du kan därmed i högre grad påverka din elkostnad med ett timpris, genom att använda el de timmar den är billigare och undvika att använda den under de dyrare timmarna.

Vanligt att företag har timpris på el

Allt fler privatpersoner får upp ögonen för rörligt timprisavtal, men de allra flesta har fortfarande ett rörligt månadspris.

När det kommer till företag är rörligt timpris på el däremot väldigt vanligt. Har du en säkring på 63A eller högre så har du som regel timpris, då kan du ofta inte välja mellan ett rörligt månadspris utan får automatiskt ett timpris.

Även om du är en mindre elproducent så är det inte säkert att du kan byta tillbaka till ett rörligt månadspris efter att du gått över till timpris. Anledningen är att elnätsbolagen inte är skyldiga att ändra tillbaka din mätare från timmätning till schablonavräkning för att möjliggöra debitering enligt månadspris.

Har ditt företag ett timprisavtal så finns det några saker som är bra att tänka på:

1. Utvärdera om du tjänar på timprisavtal eller inte

Innan man väljer ett timprisavtal är det svårt att veta säkert om företaget kommer tjäna på det eller inte. Men när ni väl har ett timprisavtal är det enkelt att räkna ut.

Många elföretag har ett jämförelsepris på sin hemsida som bygger på föregående månads rörliga månadspris. Dock kan avtalen mellan privatpersoner och företag skilja sig så det säkraste är att ringa den kundansvariga på ditt elhandelsbolag och fråga vad föregående månads rörliga månadspris låg på per kWh. Multiplicera det med ditt företags elförbrukning föregående månad och lägg till eventuell fast månadskostnad.

Ta sedan fram ditt företags elhandelsräkning för föregående månad och jämför. Hur stor är skillnaden? Har ni tjänat på ert timprisavtal?

2. Håll koll på din elförbrukning och elpriset

Timpris på el är som sagt inte alltid det billigaste alternativet, utan kan också bli dyrare än ett rörligt månadspris. När du tagit reda på om företaget tjänat på ett timpris kan du ta nästa steg och se varför ni tjänar eller inte tjänar på timpriset.

Följ elförbrukningen på mina sidor

När du har timprisavtal så är det bra att vara lite mer uppmärksam på när och hur ni använder el. Är du kund hos oss på Mölndal Energi så kan du följa din elförbrukning på mina sidor. Där kan du följa hur er förbrukning ser ut över året, månaden och dygnet.

Håll koll på elpriset

Elpriset har varierat kraftigt de senaste åren, men kurvan över dygnet brukar se någorlunda likadan ut. Elpriset är ofta högst när vi förbrukar som mest el, vilket är dagtid med toppar på morgonen klockan 8:00-11:00 och eftermiddagen klockan 16:00-19:00. Efter det går elpriset ner och är lägre mellan klockan 22:00-06:00. Allra lägst brukar det vara mellan klockan 02:00 och 04:00 på natten.

Elpriset varierar också från dag till dag. På helgerna när många industrier är stängda går priset ner. Elpriset påverkas även mycket av vädret, om det blåser och regnar mycket så går priset mer och är det riktigt kallt går priset upp.

Historiskt har elpriset varit högre vintertid och lägre sommartid, men de senaste åren har det inte alltid stämt.

Jämför elanvändningen och elpriset

När du tittat på ditt företags elförbrukning så kan du jämföra det mot elprisets kurva. Hur matchar de? Förbrukar ni mest när elen är billigare eller dyrare? Finns det någon förbrukningstopp som ni borde titta närmare på och se om ni kan flytta?

3. Kan du få timprisavtalet ännu mer lönsamt?

Även om timprisavtalet är det bästa elavtalet för ditt företag redan idag, så kan det bli ännu bättre.

  • Flytta förbrukningen över dygnet: Finns det något mer elförbrukning som kan flyttas över dygnet, till exempel någon maskin som inte kräver övervakning och kan köras på natten.
  • Flytta förbrukningen till andra dagar: Elpriset är över lag billigare på helgen, kan ni flytta någon mer del av elförbrukning dit? Är du riktigt engagerad kan du också hålla koll på vädret framåt i tiden och vänta med elanvändning till dagar när det ska blåsa mer.
  • Involvera kollegorna: Är medarbetarna medvetna om att företaget har ett timprisavtal? Involvera dina kollegor så att de också tänker på hur och när de använder el på jobbet.
  • Använd smart styrning: Våra hem och arbetsplatser blir alltmer smarta. Genom smart styrning av till exempel värme (om du har eluppvärmning) kan du förskjuta elförbrukningen till timmar när elpriset är lägre.
  • Spara el: Att energieffektivisera är alltid bra, oavsett vilken typ av elavtal du har. Både för att minska elkostnaden och för miljöns skull. Gör en energikartläggning för att se vilka insatser som kan göra störst skillnad.

Fråga din elhandlare

Känns allt det här krångligt och svårt? Ta hjälp av din elhandlare. Hör av dig så kan vi tillsammans titta på vilket elavtal som är bäst för ditt elbolag.

Tre frågor att ställa till ditt elbolag

Både ditt företag som omvärlden ändras över tid. Kanske var det ett tag sedan du tecknade ditt elavtal, är det fortfarande rätt för ditt företag? Här har du tre frågor som du kan ställa till ditt elhandelsbolag, för att se till att du har ett uppdaterat och bra elavtal för ditt företag. 

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen