Fördelar med solceller för tillverkande företag

5 min
Victor Abrahamsson
27 jun, 2023

Företag som arbetar med tillverkning har ofta en hög elförbrukning i förhållande till sin storlek. Det kan vara industrimaskiner, ugnar och andra energikrävande apparater som gör att kostnaderna drar iväg när elpriserna går upp. Ett sätt att minska elkostnaderna är att installera solceller. I den här artikeln kan du läsa varför.

Bryggerier och bagerier är exempel på mindre verksamheter som är mycket energiintensiva, eftersom produktionsprocessen kräver kontinuerlig användning av maskiner som ugn, kyl- och frys.

Den här typen av mindre tillverkande företag, som har en hög elproduktion i förhållande till sin storlek, får stora utmaningar när elpriserna stiger. Något som uppmärksammats i media de senaste åren. Med högre och mer varierande elpriser har energikostnaderna blivit en viktigare faktor.

Så vad kan du som företagare göra för att minska dina elkostnader?

Energieffektivisera där det går 

Ett första steg är energieffektivisera så mycket du kan. Det kan till exempel innebära att du ersätter traditionella glödlampor med energieffektiva LED-lampor, använder smarta termostater för att optimera inomhustemperaturen och utbilda och engagera personalen i energimedvetenhet. Här kan du läsa mer om energieffektivisering.

Men för tillverkande företag som förlitar sig på elintensiva produktionsprocessen kan dessa typer av åtgärdar endast reducera en liten del av den totala elkostnaden. Därför har allt fler tillverkande företag insett fördelarna med solceller.

Varför ska jag installera solceller till mitt företag?

Producera egen el

Ett effektivt sätt att sänka din elkostnad är att minska ditt beroende av el från elnätet. Med hjälp av solceller kan du generera egen el och bli självförsörjande för delar av produktionsprocessen. Med rätt förutsättningar som väder och riktning kan solceller producera el hela dagen, vilket oftast är den tid som tillverkande företag har högst behov av el.

Att investera i solceller är en form av försäkring mot höga elpriser, men fördelarna sträcker sig även utanför det finansiella perspektivet.

Skapa en stark miljöprofil

Allt fler engagerar sig i miljöfrågor och konsumenter kräver att produkter framställs på ett miljövänligt sätt. Att använda fossilfri energi i tillverkningen är något som konsumenter uppskattar och som skapar positiva associationer till ditt varumärke. Om du dessutom kan kommunicera att dina produkter tillverkas på egenproducerad solel så kan du särskilja dig ytterligare från dina konkurrenter.

Reducera din profilkostnad

Det finns ytterligare en fördel med solceller som det sällan talas om, vilket är kopplat till din profilkostnad. Det är ett begrepp som få utanför elbranschen känner till, trots att det i hög grad påverkar din elkostnad. I en tidigare artikel har jag beskrivit mer utförligt vad profilkostnad är, men här är en sammanfattning:

Profilkostnad är ett begrepp som avser hur och när ditt företag använder el. Om din elförbrukning är jämn över dygnet är profilkostnaden låg. Om du förbrukar mycket el under timmarna med högt elpris är förbrukningskostnaden hög.

Genom att installera solceller kan du minska profilkostnaden då du genererar egen el under soliga perioder och därmed minskar din användning under timmar då elpriset ofta är högre.

Solcellers många styrkor

Sammanfattningsvis finns det många fördelar med solceller för tillverkande företag. Framför allt att du kan minska dina energikostnader i kombination med ökad hållbarhet.

Ladda ner vår guide och för att läsa mer om solceller till företag och ta reda på hur du kan få lönsamhet i företagets egen solelproduktion.

Guide: Solceller till företag

Fri nedladdning av vår guide om solceller till företag. Här har vi samlat våra tips och råd. 

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen