<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Solceller på taket: passar mitt tak för att producera solel?

6 min
Anders Averdal
3 mar, 2020

Tak är en perfekt plats för solceller. Det är en yta som får mycket sol och som inte används till något annat. Dessutom är de allra flesta tak väl lämpade för solceller. Hur vet du om ditt tak skulle passa för att producera el? Det finns några saker att tänka på.

Väderstreck och vinkel

Du kanske hört att söderläge är det bästa läget för att få ut så mycket effekt som möjligt, vilket är sant. Men det betyder inte att det är det bästa för just dig. Då elen inte lagras utan skickas direkt ut i nätet eller säljs om du får ett överskott, så är det bäst om elen produceras då du har behov av den.

Med söderläge så får du som mest effekt mitt på dagen. Skulle du ha tak med solpaneler i västligt eller östligt läge så får du istället ut mest effekt morgon eller kväll. Därför kan solpaneler i västligt eller östligt läge till exempel passa bostadsrättsföreningar utmärkt då hushåll förbrukar mest el morgon och kväll.

Takets lutningsvinkel påverkar också vilken effekt du får. Söderläge med runt 30 graders lutningsvinkel ger oftast bästa möjliga toppeffekt i Mölndal. Men även platta tak funkar fint att ha solceller på. I vissa fall kan man välja att vinkla solpanelerna. Då får man placera dem med lite avstånd så att de inte skuggar varandra. Eller så tjänar du på att ha dem liggande, det beror på hur din elförbrukning ser ut. Vågrätt monterade solpaneler gör att du får en lägre effekt men under en längre tid än vinklade.

Det enda läget som inte är bra är norrläge med kraftig lutning. Då är det bättre att titta på andra lösningar.

solkartan kan du se om ert tak har ett bra läge för solceller.

Skuggning

Solpanelerna bör helst inte skuggas. Finns det en hög byggnad precis intill, ett berg eller skog? Då kan det skapa problem, framförallt om de skuggande hindren står söder om byggnaden.

Ålder på taket

Det talas om att solpaneler kan skydda ditt tak, vilket det finns en poäng i. Men har du ett gammalt tak som inom ett par år kommer att behöva renoveras så kan det vara bättre att vänta. En stor del av kostnaden med solceller är installationskostnaden. Att behöva ta ner alla paneler vid renoveringen och sen installera dem igen kan bli olönsamt. Då är det bättre att vänta ett par år och göra installationen efter eller i samband med renoveringen.

Storlek på taket

Det du tjänar mest på är att producera för din egen förbrukning. Producerar du mer kan du sälja överskottselen, men det är inte lika lönsamt. Därför är det bra att matcha mängden solpaneler med din förbrukning. Har du ett väldigt stort tak är det alltså inte säkert att du behöver fylla det. Å andra sidan, har du ett väldigt litet tak så kan installationskostnaden bli så stor att det blir svårt för dig att räkna hem investeringen. Detta är dock främst ett problem för mindre villatak, inte kommersiella fastigheter eller flerbostadshus.

Belastning och takmaterial

De flesta takmaterial lämpar sig väl för montering av solpaneler, men det finns undantag. Exempelvis tunna neoprentak kan göra monteringen svårare.

Bygglov

Oftast behöver du inget bygglov för solpanelerna då de bara höjer taket med ett par decimeter. Ska du vinkla dem eller om du bor i ett område med väldigt hårda restriktioner kan du behöva söka bygglov. Det brukar sällan vara några problem att få bygglov då de flesta kommuner vill uppmuntra till hållbara lösningar som solceller. Det som kan vara ett problem är om din fastighet är K-märkt eller har liknande skydd.

Hitta rätt upplägg för ditt tak

Som sagt så passar de allra flesta tak alldeles utmärkt för solceller. Det händer att jag avråder från att installera solceller, men det är ytterst sällan. Det viktiga är att dimensionera mängd och placering så att det på bästa sätt matchar dina behov.

Vill du veta mer om hur solceller skulle passa på ditt tak? 

Prata med en specialist

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen