<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView%20&amp;noscript=1">

Solcellsinstallation: Hur många solceller ska jag ha på mitt tak?

5 min
Anders Averdal
26 maj, 2020

Ditt företag eller din förening är intresserade av att investera i solceller. Kollegerna är med på tåget och ditt uppdrag är att se hur ni kan lägga upp det. För att veta om du bör fylla taket till brädden med solpaneler eller inte, behöver du ta hänsyn till några saker.

Hur stor del av taket passar?

Först behöver du ta reda på om ditt tak passar för att producera solel och hur stor del av taket som kan användas. Det har vi skrivit mer om här. De allra flesta tak passar alldeles utmärkt till solceller, ibland passar hela taket och ibland är det bäst att bara fylla en av sidorna. När du vet det kan du också räkna ut hur stor takyta du har till solcellerna.

Hur många solpaneler får plats?

En solpanel är oftast 1 m x 1,7 m, alltså sammanlagt 1,7 m2. Den storleken passar perfekt för att transportera på en pall och är också lätt för installatörer att hantera.

Det finns lite olika skolor om panelerna ska placeras kant i kant eller om man ska ha en gång emellan. Fördelen med en gång är att man kan komma åt paneler längst bort om de behöver servas eller lagas. Fördelen med att lägga dem kant i kant är att man kan få plats med fler paneler. Om du har ett platt tak så kan du behöva vinkla panelerna. Då behövs det också ett mellanrum mellan dem så att de inte skuggar varandra.

Utifrån detta kan du grovt beräkna hur många paneler du får plats med.  

Hur ser ditt energibehov ut?

Nästa fråga är hur mycket el du förbrukar per år. Varför spelar det roll? Jo för det du tjänar mest på är att täcka ditt eget behov. Producerar du mer än du förbrukar sett till ett år så kan du sälja överskottet, men det är inte lika lönsamt. Om du har ett väldigt stort tak kan därför förtjänsten ibland bli bättre om du bara delvis fyller taket.

För att få 1 kW effekt krävs det ungefär 5-6 m2 solceller, men det varierar beroende på vilken typ av solceller du väljer och hur bra förutsättningar du har.

Vad är gränsen för att få stöd och bidrag?

För att uppmuntra fler att installera solceller så finns det skattelättnader och stöd att få. Det finns en del villkor och krav som är bra att ta hänsyn till när du räknar på hur mycket solceller du ska ha.  

Till exempel behöver du inte betala energiskatt om din solcellsanläggning har mindre än 255 kW installerad effekt. Har du en huvudsäkring som är mindre än 100 ampere är du enligt Skattemyndigheten en mikroproducent och kan få den så kallade 60-öringen. Då får du tillbaka 0,60 kr per såld kWh. Du kan också få ett investeringsstöd på 20 procent av kostnaderna för solcellerna och installation, men som högst 1,2 miljoner kronor. 

Vad är syftet med solcellerna?

För att veta hur många solceller du ska ha behöver du alltså dels räkna på hur stort ditt tak är, hur många solceller som får plats och hur många som blir lönsamma för dig att installera sett till förbrukning och förmåner. Du behöver också fundera på vad syftet med solcellerna är.

Vad är viktigast för dig, att du ska tjäna så mycket som möjligt på investeringen ekonomiskt? Eller att du ska få ut så mycket solenergi som du kan och till fullo utnyttja ditt taks potential? Att fylla taket så mycket som möjligt är kanske inte det du tjänar mest på, men är syftet att bidra till ett hållbart samhälle så kan det absolut vara det bästa valet för dig.

Vill du veta mer om hur solceller skulle passa på din fastighet?

Prata med en specialist

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen